Konfidencialitātes politika

 • Konfidencialitātes politika

  1. Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LV, vienotais reģistrācijas numurs: 40103815571, juridiskā adrese: Brīvības iela 136-5, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Brīvības iela 136-5, Rīga, LV-1012 (turpmāk – SIA Multimetode) apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru Lietotājs sniedz SIA Multimetode Interneta vietnēs.
  2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz SIA Multimetode interneta vietnēm happydress.lv un www.happydress.eu (turpmāk – Interneta vietnes), kura pieder un kuru pārvalda SIA Multimetode.
  3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz šīs Interneta vietņu lietotāju (turpmāk – Lietotāju) personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
 • Datu ieguve un izmantošana

  1. Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru ar SIA Multimetode un Lietotāja piekrišanu SIA Multimetode  saņem no Lietotāja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar Lietotāju.
  2. Lietotāju datu iegūšana notiek tad, kad Lietotājs sniedz kontaktinformāciju vai citus datus šajās Interneta vietnēs.
  3. SIA Multimetode savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu — Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci, kādu izmantojat lapas aplūkošanai, saziņas valoda, — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.
  4. Izmantojot iegūtos datus, SIA Multimetode var informēt Lietotāju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar Interneta vietnēm.
  5. Jebkurā laikā Lietotājs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem, sūtot e-pastu uz info@happydress.lv.
  6. Lietotāja dati tiek izmantoti veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.
  7. SIA Multimetode apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.
 • Datu krātuve

  1. SIA Multimetode piederoši serveri un trešo pušu serveri (datu centrs), kuros SIA Multimetode apstrādā un uzglabā datus, kas atrodas tikai Eiropas Savienības teritorijā (Latvijā).
  2. SIA Multimetode apņemas nodrošināt iegūto klienta datu pareizību un atbilstību.
 • Piekļuve datiem

  1. SIA Multimetode var atklāt Lietotāju datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:
   1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī SIA Multimetode, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs Interneta vietņu lietotājus un/vai personas;
   2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.
  2. Lietotājam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
   1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;
   2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.
 • Interneta Protokola adrešu izmantojums

  1. IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.
  2. SIA Multimetode var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. SIA Multimetode nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.
  3. SIA Multimetode var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Interneta vietni vai citus lietotājus.
 • Sīkdatnes

  Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

 • Drošība

  1. SIA Multimetode izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.
  2. Piekļuve Interneta vietņu lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem SIA Multimetode darbiniekiem. SIA Multimetode veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.
 • Saistošie nosacījumi

  Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Interneta vietņu lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka SIA Multimetode ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

 • Izmaiņas

  Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem iepazīties.

%d bloggers like this: